Welkom Over Goed Wonen Gemert Organisatie Laatste nieuws Eerlijke kansen in een krappe woningmarkt

Eerlijke kansen in een krappe woningmarkt

Aanpassingen in regels van toewijzing en urgentie zijn nodig

Er is een enorme druk op de woningmarkt. De vraag is veel groter dan het aanbod aan koopwoningen en huurwoningen. Ook de doorstroming, waarbij je van een goedkopere naar een duurdere huurwoning verhuist of van een huur- naar een koopwoning, loopt hierdoor vast. Helaas zijn de wachttijden hierdoor alleen maar langer geworden. Daarnaast is ook het aantal aanvragen voor urgentie fors gestegen. Ook dit zorgt voor stijgende wachttijden voor degenen zonder urgentie.

Door deze ontwikkelingen hebben wij onze regels rondom de toewijzing van woningen en urgentie opnieuw bekeken. Hoe kunnen we bij dit grote tekort aan woningen, onze huurwoningen toch op een eerlijke manier toewijzen? Met zoveel mogelijk kansen voor iedereen. We hebben hierbij ook gekeken naar hoe andere woningcorporaties in de regio dit aanpakken, ervaringen en cijfers uit het verleden en uit onderzoeken.

Vervallen van de eerdere urgentieregels

Het bleek nodig om onze regels met betrekking tot toewijzing en urgentie aan te passen. We verkleinen het aantal uitzonderingen. De urgentieregels van de laatste jaren zijn vervallen. Alleen in enkele uitzonderlijke situaties kan nog voorrang worden aangevraagd of verleend. Hierdoor kunnen we de beschikbare woningen zo eerlijk mogelijk verdelen.

Lees meer over toewijzing en de uitzonderlijke oorrangssituaties.
 

We zijn er voor iedereen en verdelen op een zo eerlijk mogelijke manier.