Huurverlaging voor 30% van de huurders van Goed Wonen

Publicatiedatum: 24-04-2017

"Ik heb dezelfde woning als mijn buurman, maar ik betaal €50,- meer huur!". Van die verschillen in huurprijs bij woningen met dezelfde kwaliteit, wil Goed Wonen af. De huuraanpassingen per 1 juli maken die verschillen in huurprijs kleiner. In nauw overleg met Stichting Huurdersbelang Gemert-Bakel heeft Goed Wonen afspraken gemaakt voor de huuraanpassing per 1 juli.

Huuraanpassing op basis van kwaliteit woning

De prijs van de woning in verhouding tot de kwaliteit, vormt het vertrekpunt voor de jaarlijkse huuraanpassing. Huurders die in verhouding tot de kwaliteit van de woning een lage huurprijs betalen, krijgen een huurverhoging van maximaal 2,8%. Huurders die juist een (te) hoge huurprijs betalen in verhouding tot de kwaliteit van de woning, krijgen een huurverlaging van maximaal 4%. Wie een huurprijs betaalt die goed in verhouding staat tot de kwaliteit van de woning, blijft hetzelfde betalen.

Geen inkomensafhankelijke huurverhoging

Goed Wonen past in 2017 geen inkomensafhankelijke huurverhoging toe. Stichting Huurdersbelang Gemert-Bakel was fel tegen een inkomensafhankelijke huurverhoging, vanwege de hoge huurverhogingen die de midden- en hogere inkomens hierdoor de afgelopen jaren hebben gekregen. Goed Wonen vond dat vooral de prijs-kwaliteit verhouding van de woning moest meetellen in het bepalen van de huurprijsaanpassing. Zij was daarom bereid om af te zien van de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Woningen betaalbaar houden

De totale huuropbrengst voor Goed Wonen stijgt met slechts 0,3% (de inflatie). Dit is fors lager dan de wettelijk maximaal toegestane 1,3%. Goed Wonen gebruikt dus niet alle ruimte die zij krijgt om de huren te verhogen, maar kiest voor een gematigde huurstijging om haar woningen betaalbaar te houden. Bij huurders met een laag inkomen wordt de huurverhoging bovendien deels of zelfs in zijn geheel gecompenseerd door extra huurtoeslag.

Goed Wonen en Stichting Huurdersbelang Gemert-Bakel zien de verschillen in huurprijzen bij woningen met dezelfde kwaliteit het liefste verdwijnen. Door elk jaar zowel huurverhoging als huurverlaging toe te passen, zullen uiteindelijk alle huurders dezelfde prijs betalen voor dezelfde kwaliteit.

 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden