Nieuwe prestatieafspraken wonen in Gemert-Bakel

Publicatiedatum: 24-11-2017

Huurdersbelang brengt verrijking in samenwerking

Nieuwe prestatieafspraken wonen in Gemert-Bakel

 

De gemeente Gemert-Bakel en Goed Wonen kennen inmiddels een traditie in het samen maken van prestatieafspraken. Voor het jaar 2017 zijn deze afspraken voor het eerst ook met Stichting Huurdersbelang Gemert-Bakel gemaakt. Weliswaar verankerd in wet- en regelgeving, hebben alle partijen de betrokkenheid van deze stichting vooral als een verrijking ervaren. Op 14 november jl. zijn de prestatieafspraken voor het jaar 2018 ondertekend. De Woonvisie 2016-2020 van de gemeente Gemert-Bakel is hiervoor een belangrijk onderlegger geweest. Voor een deel vloeien de nieuwe afspraken voort uit 2017, aangevuld met een vernieuwing of aanscherping.

 

Het Huurdersbelang is bij monde van voorzitter Aard Pennings vooral tevreden over het duurzame beleid dat Goed Wonen voert inzake het bouwen van woningen. ‘Hiermee worden de woonlasten van huurders lager, hetgeen wij natuurlijk heel belangrijk vinden. Tevreden zijn we ook met het vastleggen van de afspraken over huurverhoging cq. verlaging in de prestatieafspraken. Hopelijk kunnen we nog onderhandelen over de huurverhoging die Goed Wonen mag doen bij een hoge inflatie’ eindigt Pennings.

 

Ook wethouder Jan Bevers van de gemeente Gemert-Bakel is content met het resultaat: ‘Dan denk ik vooral aan de afspraken die we hebben gemaakt over het aantal woningen die Goed Wonen de komende jaren gaat bouwen, met name voor bijzondere doelgroepen. Daarnaast vind ik onze afspraken belangrijk in het kader van beschermd wonen en woonbegeleiding voor inwoners die steun nodig hebben bij het zelfstandig deelnemen aan de maatschappij. Tot slot kunnen we elkaar goed vinden in de versterking van de leefbaarheid in onze dorpen en wijken.’

 

Goed Wonen sluit zich graag aan bij de woorden van Aard Pennings en Jan Bevers. Naast de genoemde onderwerpen benadrukt directeur-bestuurder Hans Vedder dat Goed Wonen ambitieus doorgaat om huurders in de voor hen juiste woning te laten wonen. Vedder: ‘Kijk bijvoorbeeld naar Samen’Thuis, waar alleenstaande 65+ers, die graag weer meer sociale contacten willen, onder één dak wonen. Zij hebben ieder hun eigen appartement en daarnaast alle mogelijkheden om elkaar in het pand te ontmoeten. We zijn blij te horen dat deze manier van wonen voor hen een schot in de roos is.’

 

Met vertrouwen stappen de drie partijen het jaar 2018 tegemoet. Door de jaren heen is gebleken dat de prestatieafspraken enorm helpen in de onderlinge samenwerking. Een samenwerking die nodig is om tegemoet te komen aan de woon- en leefbehoefte van de hurende inwoners binnen Gemert-Bakel.

 

Goed Wonen Gemert, Ton Moors, manager Wonen, tel. 0492-348888, e-mail tmoorsgoedwonengemertnl

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden