Prestatieafspraken 2019: prettig en betaalbaar wonen in Gemert-Bakel

Publicatiedatum: 27-12-2018

De gemeente Gemert-Bakel, Stichting Huurdersbelang Gemert-Bakel en Goed Wonen Gemert hebben op vrijdag 21 december jl. de prestatieafspraken voor het jaar 2019 ondertekend. De afspraken zijn gericht op leefbare wijken en de beschikbaarheid van betaalbare en duurzame woningen voor iedereen in Gemert-Bakel. "We hebben elkaar hard nodig”, vertelt bestuurder Hans Vedder van Goed Wonen Gemert. “Het is onze taak om te zorgen voor voldoende, betaalbare en passende woningen voor lagere inkomens. Daarnaast staan we de komende jaren voor grote investeringsopgaven, vooral op het gebied van verduurzaming. Alleen door gezamenlijk de schouders eronder te zetten en concrete afspraken te maken, kunnen we dit realiseren."

Duurzaam wonen
Aard Pennings, voorzitter van Stichting Huurdersbelang Gemert-Bakel, zegt tevreden te zijn over het duurzame beleid van Goed Wonen Gemert. Al jaren worden er CO2 neutrale woningen gebouwd en nu is ook het bestaande bezit aan de beurt. Inmiddels zijn er al een aantal woningen binnen Gemert-Bakel op die manier verduurzaamd. De verduurzaming wordt door Goed Wonen Gemert in 2019 op grotere schaal voortgezet. In 2019 gaat Goed Wonen Gemert ook een aantal huurders ‘opleiden’ tot energiecoach. Zo kunnen zij andere huurders inspireren en informeren. Een aandachtspunt is nog de regelgeving. Goed Wonen Gemert gaat in 2019 samen met de gemeente Gemert-Bakel op zoek naar mogelijkheden om gemeentelijke regelgeving te versoepelen. Het verduurzamen van woningen kan hierdoor een stuk goedkoper worden.  

Voldoende woningen
Hans Vedder: “We horen geluiden dat niet alle woningzoekenden slagen op de woningmarkt. Daarom onderzoeken we in 2019 graag samen met dorpsondersteuners, adviesgroepen en andere betrokkenen wat wij kunnen doen om hierop in te spelen.” Aard Pennings vult aan: “Speciale aandacht is er voor het vinden, maar ook voor het aanbod van woningen tot de huurtoeslaggrens”. Daarnaast onderzoekt de gemeente Gemert-Bakel hoe ze meer inzage kunnen krijgen in de koopmarkt.

Betaalbare woningen
Aard Pennings: “Goed Wonen Gemert doet veel om betaalbare woningen te bieden. In 2018 hebben ze zelfs een huurverlaging gegeven aan huurders die boven de zogenaamde streefhuur zaten. Ook voor 2019 zijn er weer afspraken gemaakt over een zeer beperkte huurverhoging, waardoor de betaalbaarheid van huurwoningen gewaarborgd blijft.” Hans Vedder vult aan: “Ook al slagen we al goed in het bieden van betaalbare woningen. We kijken continue wat we nog meer kunnen doen. In 2019 gaan we kijken naar een instrument waarmee huurders én woningzoekenden inzicht hebben in hun woonlasten i.r.t. hun inkomen. Wij kunnen wel lage huren bieden, maar het gaat om de totale woonlasten i.r.t. het inkomen. Hoeveel gaat op aan woonlasten en wat is er nog over voor andere dingen? Dit is ook interessant voor woningzoekenden. Zo kunnen zij gerichter zoeken naar een woning die voor hen betaalbaar is.”

In 2019 willen we gezamenlijk een stip op de horizon zetten voor over drie jaar en gaan we afspraken maken over hoe we dat doel de komende jaren samen gaan bereiken.  

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden