Samenwerkingsovereenkomst met Huurdersbelang

Publicatiedatum: 19-09-2016

Goed Wonen en het Huurdersbelang Gemert-Bakel ondertekenden op maandag 19 september 2016 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst.

De overeenkomst vervangt het eerder gesloten convenant uit 2007 en vormt de basis om de prettige samenwerking van de afgelopen jaren op een goede manier voort te zetten.

De samenwerking tussen Goed Wonen en het Huurdersbelang was de afgelopen jaren al sterk geprofessionaliseerd. Zo is er een goede overlegstructuur tussen beide partijen, op basis van wederzijds respect en in een positieve sfeer. De nieuwe overeenkomst bevat vooral duidelijke spelregels voor de onderlinge samenwerking. Dat is belangrijk, want er is de afgelopen jaren veel veranderd in de positie van huurders ten opzichte van de woningcorporatie. Zo heeft het Huurdersbelang meer rechten gekregen en Goed Wonen meer plichten bij het behartigen van de belangen van de huurder.

Meer inzage en inspraak

Bij belangrijke thema's, zoals de jaarlijkse huurverhoging, het beperken van de woonlasten en energiebesparing zit het Huurdersbelang altijd bij Goed Wonen aan tafel. Het Huurdersbelang krijgt meer inzage en inspraak in procedures en plannen. En er zijn duidelijke werkafspraken zodat belangrijke thema's voor huurders altijd op de agenda komen van het overleg. Want, ook in deze nieuwe samenwerkingsovereenkomst, staat het belang van de huurder centraal.

Belangen huurders centraal

Stichting Huurdersbelang Gemert-Bakel bestaat uit huurders van Goed Wonen en heeft als doel de gezamenlijke belangen van alle huurders van Goed Wonen te behartigen. Samen met Goed Wonen bespreekt zij onderwerpen die te maken hebben met de directe woon- en leefsituatie van groepen huurders. Voor meer informatie over het Huurdersbelang Gemert-Bakel: www.hbgb.nl

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden