Disclaimer

Hoewel wij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid de informatie op onze website samenstellen en onderhouden, kan Goed Wonen niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Goed Wonen aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan door gebruikmaking van, vertrouwen in of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van Goed Wonen sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Goed Wonen geeft geen enkele garantie met betrekking tot deze informatie, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, daaronder mede begrepen - maar niet beperkt tot - garanties van prestatie, verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden