Huurcontract

Op het moment dat u een woning van ons gaat huren, ondertekent u een huurcontract. Daarmee vervalt automatisch uw inschrijving als woningzoekende.

In een standaard huurcontract zijn in ieder geval de volgende onderdelen opgenomen of maken er deel van uit:

  •     ingangsdatum en duur van de huurovereenkomst;
  •     het adres en een omschrijving van het gehuurde;
  •     de huurprijs, uitgesplitst in de netto huur en eventueel bijkomende servicekosten;
  •     ondertekening door zowel huurder(s) als verhuurder.

Algemene huurvoorwaarden

In onze Algemene Voorwaarden zijn alle rechten en plichten opgenomen. Deze maken onderdeel uit van de huurovereenkomst. We hebben de belangrijkste rechten en plichten hieronder voor u op een rij gezet. Huurt u bij ons een garage of gaat u die huren? Lees dan ook de Algemene Voorwaarden voor garages

Rechten

Als huurder heeft u wettelijke huurbescherming. Dit betekent dat wij de huurovereenkomst niet zomaar mogen opzeggen. Wij kunnen de huurovereenkomst ontbinden bij bijvoorbeeld overlast, huurachterstand en herstructurering.

Plichten

U betaalt de huur uiterlijk op de eerste van de maand, veroorzaakt geen overlast en onderhoudt uw woning en eventuele tuin met achterpaden goed. Als u veranderingen wilt aanbrengen in en om uw woning, dan vraagt u hiervoor toestemming aan ons. Heeft u schade veroorzaakt aan uw woning, dan herstelt u dit zelf of wij doen het op uw kosten.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden